Privacyverklaring

1. Doel van dit Privacybeleid

Dit privacybeleid is bedoeld om een algemeen overzicht te omschrijven voor hoe MuzieklesDenBosch met persoonsgegevens omgaat. De omvang van dit privacybeleid strekt zich uit over MuzieklesDenBosch en de persoonsgegevens waarvoor MuzieklesDenBosch aan te merken is als verantwoordelijke.

Het gaat hierbij om de volgende soorten persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens van onze leerlingen (of oud-leerlingen).
 • Persoonsgegevens van personen die contact met ons zoeken via het contactformulier van onze website.

MuzieklesDenBosch verstrekt persoonsgegevens op verschillende momenten, maar het verstrekken van deze gegevens is in elke situatie aan hetzelfde doel onderhevig. Namelijk het aanbieden en het uitvoeren van onze diensten, hetzij muzieklessen geven aan onze leerlingen.

MuzieklesDenBosch verwerkt je gegevens wanneer je contact met ons opzoekt via ons contactformulier op onze website:

Het contactformulier is opgezet om de potentiële leerling of persoon te kunnen informeren over onze lessen en een proefles te plannen voor de leerling. Hiervoor verwerken wij het mailadres wanneer het gaat om een informatieaanvraag.

Wanneer er concrete interesse is in een proefles vragen wij om uw telefoonnummer om het plannen van de proeflessen mogelijk te maken. In dit proces kunnen wij de volgende gegevens vragen en verwerken:

 • Naam en Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Leeftijd leerling (wanneer dit relevant is voor de tijdsduur van de les)

MuzieklesDenBosch verwerkt je gegevens wanneer je je inschrijft voor muzieklessen:

MuzieklesDenBosch kan op dit moment persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van MuzieklesDenBosch en omdat u deze zelf bij het inschrijven van ons inschrijfformulier versterkt. MuzieklesDenBosch verwerkt van elke betalingsplichtige de volgende gegevens om onze diensten te kunnen aanbieden.

 • Voorletters en Achternaam
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Rekeningnummer
 • Adres
 • De datum van de inschrijving

MuzieklesDenBosch verwerkt van elke leerling de volgende gegevens om onze diensten te kunnen aanbieden.

 • Naam en Achternaam
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Adres

We verzamelen deze gegevens om de overeenkomst te kunnen aangaan en onze diensten te kunnen aanbieden en de betaling daarvoor te verwezenlijken.

2. Gevolgen bij het niet verstrekken van gegevens

Wanneer MuzieklesDenBosch in bovenstaande situaties niet kan beschikken over deze gegevens is het niet mogelijk om onze diensten aan te bieden en de betaling daarvoor tot stand te laten komen.

Het aanbieden van onze diensten:

Om de lessen te kunnen laten plaatsvinden hebben wij en onze docenten toegang tot de contactgegevens van de leerling, de contactgegevens van de betalingsplichtige worden niet gedeeld met onze docenten.

Muzieklesdenbosch is een muziekschool die hun leerlingen graag betrekt bij alle huidige ontwikkelingen. Deel van onze dienst naast het geven van muzieklessen is mensen betrekken in een ‘community’ van muzikanten. Bij ons kunnen onze leerlingen of geïnteresseerden gebruik kunnen maken van extra workshops of masterclasses.

Om te zorgen dat u over deze ontwikkelingen en ons aanbod wordt geïnformeerd gebruiken we deze persoonsgegevens om contact met u op te nemen Wij geven informatie over onze diensten via onze Nieuwsbrief, elke leerling wordt automatisch daarvoor ingeschreven bij het inleveren van de overeenkomst.

De totstandkoming van de betaling:

Onze betalingen worden geïncasseerd via incasso of factuur. Om dit op een juiste manier te doen hebben wij de bovenstaande gegevens van de betalingsplichtige nodig. De contactgegevens gebruiken wij wanneer er contact opgezocht moet worden met vragen of opmerkingen over de betalingen. De geboortedatum van de leerling vragen wij om het btw tarief voor de muzieklessen te bepalen. Leerlingen onder de 21 jaar kunnen namelijk btw vrijgesteld les krijgen.

3. Duur van de opslag

MuzieklesDenBosch bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de diensten te kunnen aanbieden, waar deze gegevens voor worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of wanneer de overeenkomst definitief wordt beëindigd.

4. Delen met anderen

MuzieklesDenBosch verstrekt uw persoonsgegevens niet met derden, behalve wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. Inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@muzieklesdenbosch.nl. MuzieklesDenBosch zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

6. Google Analytics

MuzieklesDenBosch gebruikt Google analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en onderzoekt hoe effect onze website is bij de Google zoekresultaten pagina’s. De aldus verkregen informatie wordt met inbegrip van het Ip adres van uw computer overgebracht en door Google opgeslagen op servers in de verenigde staten. Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van Google. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de www.muzieklesdenbosch.nl aan MuzieklesDenBosch te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

MuzieklesDenBosch heeft hier geen invloed op. MuzieklesDenBosch heeft Google geen toestemming gegeven om via MuzieklesDenBosch verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

7. Beveiligen

MuzieklesDenBosch neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat u gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of meer informatie wenst over de beveiliging van de door MuzieklesDenBosch verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ons, via info@muzieklesdenbosch.nl of via het telefoonnummer 073-2032032.

Wanneer u vindt dat MuzieklesDenBosch buiten de wettelijke grenzen handelt omtrent privacy, of zich in een geval niet aan deze privacyverklaring houdt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

Dit is een document geschreven vanuit Stichting MuzieklesDenBosch
Hinthamerstaat 74
5211 MR Den Bosch
info@muzieklesdenbosch
073-2032032
Stichting Muzieklesdenbosch is ingeschreven bij de KVK onder nr.: 77006445
Datum van publicatie: 19-05-2020